Vi kom over dette klippet på YouTube, og syntes prestasjonen av norske Sebastian Berg var verdt å dele!

Ville du klart dette?