Det hersker nok utvilsomt en kamp innad i søskengjengen enten det gjelder graden av mottatt respekt fra andre, høyde, styrke eller klokskap. Denne gangen skal vi se på hvordan foreldrene rangerer de ulike medlemmene i søskenflokken.

Vi kan melde om dårlig nytt for de eldste og mellomste i søskenflokken. Forskningen viser nemlig at foreldre har en tendens til å favorisere den yngste i søskenflokken.

Forskerne på Brigham Young University School, kan nemlig konkludere med at dersom du er yngst i søskenflokken er det høyere sannsynlighet for at du er foreldrenes favoritt.

Skal vi tro resultatene ligger mye av grunnen bak funnet i individenes oppfatning. Det er ikke slik at yngre søsken nødvendigvis er så mye bedre enn sine eldre søsken, men rapporten peker på det yngre søskenets oppfatning som katalysator for funnene.

Forskningen viser nemlig at det yngste søskenet ofte sies å være foreldrenes favoritt nettopp fordi de selv tror de er det. Dette fører igjen til et bedre forhold med foreldrene.

Studien som ble publisert i The Journal of Adolescence gjorde undersøkelsen på 300 familier der alle hadde minimum to tenåringer. Familiene ble spurt en rekke spørsmål vedrørende deres relasjon mellom foreldre og barn og fant ut av følgende: «Når de yngste i søskenflokken oppfattet seg selv som favoritten i den grad at de mottok mindre disiplinering, reagerte både mødre og fedre med en mer positiv relasjon.»

Det pekes i tillegg på at yngre søsken ofte er reddere for å ikke være like bra og suksessfulle som sine eldre søsken. De legger derfor en større innsats i å være godt likt av sine foreldre.

Av samme grunn har de yngste ofte nærere bånd til sine foreldre ettersom de selv søker nærhet og oppmerksomhet hos sine foreldre.

Del gjerne videre med et søsken som burde lese dette!